logo peuterspeelzaal

Midden in de binnenstad van Alkmaar in een 18 e  -eeuws monumentaal pand bevindt zich een huiselijke speelzaal met gymzaal en buitenspeelplaats. Onze speelzaal is een unieke, kleinschalige peuteropvang.

‘Spelen Leren Ontdekken’ is wat peuters bij ons doen. Al spelend, leren peuters de wereld om hen heen te ontdekken en begrijpen. We bieden een fijne, veilige en rijke speel- en leeromgeving aan, waarbij de peuters zelf keuzes kunnen maken. We stellen het uniek zijn van elk kind centraal. Door de ervaren leidsters wordt goed gekeken wat elk kind nodig heeft in het spel, zo zorgen zij voor de brede ontwikkeling van het kind.

In de groep zijn altijd twee beroepskrachten aanwezig en een stagiair(e). Hierdoor kunnen we garanderen dat uw kind veel aandacht krijgt. Speelzaal de Eenhoorn werkt met een groep van maximaal 16 kinderen.

Elke ochtend en twee middagen zijn we geopend. Ouders hebben de keuze uit de verschillende ochtenden en het aantal ochtenden. Op dinsdag- en donderdagmiddag is de peuterspeelzaal open voor peuters van drie jaar. Op die middagen kunnen we onze grotere peuters net wat meer uitdaging bieden en worden ze spelenderwijs voorbereid op de overstap naar de basisschool. Speelzaal de Eenhoorn biedt ook vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) aan, voor peuters die extra ondersteuning nodig hebben voor een goede ontwikkeling.

Aanmelding en plaatsing
Wilt u uw peuter bij ons laten spelen? Dat kan voor 1 of twee dagdelen. Aanmelden op de wachtlijst kan telefonisch, per mail of u kunt langs komen. Wij raden aan om uw peuter met 1 jaar in te schrijven i.v.m. de wachtlijst. Wilt u een keer langs komen om kennis te maken en even rond te kijken? Maak dan een afspraak met de leidster. Zodra uw peuter 2 jaar is, kunnen wij plaatsen. Eerder niet, later wel. Wanneer er een speelplek vrijkomt, nemen wij contact met u op om een eerste speelochtend of middag in te plannen. Op dat moment zenden wij u ook de inschrijfformulieren toe.

Contact en informatie
Bezoek voor meer informatie onze website www.eenhoornpeuters.nl 

Adres:
Verdronkenoord 44
1811 BG Alkmaar
Telefoonnummer: 072- 2200234

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 12:30
Op dinsdag en donderdagmiddag tot 16:00
Email: info@eenhoornpeuters.nl

foto peuterspeelzaal